Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sport.wadowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sport.wadowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-08-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
 • część z publikowanych zdjęć i grafik zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście

Wyłączenia

Wyłączone ze stosowania dostępności zostały:

 • dokumenty opublikowane w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości
 • multimedia transmitowane na żywo

 Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej www.sport.wadowice.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do menu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności – Pani Katarzyna Maciąg-Pająk.
 • E-mail: dostepnoscc@wadowice.pl
 • Telefon: 33 873 18 11 wew. 230

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Burmistrz Wadowic
Adres: Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice, woj. małopolskie
E-mail: um@wadowice.pl
Telefon: 33 873 18 11
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje na temat dostępności architektonicznej obiektów sportowych opisanych na stronie www.sport.wadowice.pl

Kryta Pływalnia Delfin

Kryta Pływalnia Delfin przy ul. Bałysa 1, na której terenie znajdują się:

 • niecka basenu sportowego o wymiarze 25 x 12,5 m,
 • niecka basenu rekreacyjnego o wymiarze 12,5 x 8 m,
 • brodzik dla dzieci,

oraz atrakcje wodne:

 • dwa jacuzzi solankowe,
 • zjeżdżalnia wodna fi 1200 mm o długości 85 m,
 • zjeżdżalnia dla dzieci,
 • bicze wodne,
 • hydromasaż tajfun
 • sauna fińska,
 • sauna infrared.

Przed pływalnią zlokalizowany jest parking, na którym przed wejściem wydzielone są i oznakowane trzy stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Całość obiektu jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dla obsługi tych klientów obiekt posiada windę oraz pochylnię, które odpowiadają stosownym przepisom. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z odpowiednio przystosowanej wieloosobowej szatni, wyposażonej w urządzenia i przybory sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na basenie sportowym zainstalowane jest siedzisko umożliwiające zjazd do niecki basenowej przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Wszelkie dojścia do kasy, szatni nie posiadają schodów i prowadzą po utwardzonym podłożu. Wózki inwalidzkie przed wjazdem na halę basenową dla dezynfekcji kół, wcześniej przejeżdżają przez przystosowane do tego celu wygodny brodziki z cieczą dezynfekującą. Dostęp do trybun dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach odbywa się poprzez przystosowaną do tego celu windę. Część trybun posiada wolna, niezabudowaną przestrzeń przeznaczoną dla osób na wózkach inwalidzkich. Obok trybun zlokalizowana jest toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na wymogi sanitarne (patrz punkt III, ust.9 regulaminu pływalni), do obiektu  nie mogą być wprowadzane zwierzęta, dlatego osoby niepełnosprawne  korzystające z psa przewodnika lub psa asystującego uprasza się o skorzystanie i innej formy asysty.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Wszystkie czynności związane z pobytem na pływalni mogą być dokonywane z pomocą osoby wspierającej, opiekuna lub własnego tłumacza języka migowego.

Na obiekcie nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Obiekt posiada stosowne oznakowanie dla osób z niepełnosprawnością.

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej przy ul. Błonie 2

Na obiekt się płyta boiska o wymiarach 105 x 68 m., a z rozbiegami 110 x 74 m. ze sztucznej trawy bezzasypowej IV generacji. Obiekt posiada trybuny o pojemności 94 miejsc, do których prowadzą schody. Obiekt otoczony jest piłkochwytami, w którym zamontowanych zostało łącznie sześć bram i bramek wejściowych, w tym trzy techniczne (od strony zachodniej, wschodniej i północnej), dwie bramy główne (od strony południowej) i jedna bramka prowadząca na trybuny.

Drogi dojścia do bram i bramek głównych nie posiadają schodów i prowadzą po utwardzonym podłożu. Około 20 metrów od boiska powstał parking na około 12 samochodów, na którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Tężnia solankowa przy ul. Topolowej

W skład obiektu wchodzi:

 • budynek tężni,
 • infrastruktura techniczna obsługująca budynek tężni,
 • dwa miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych,
 • szereg leżaków stałych, przeznaczonych do wypoczynku,
 • alejki spacerowe po obiekcie,
 • urządzony teren zieleni.

Obiekt jest czynny w sezonie letnim i jest nieogrodzony. Drogi dojścia do tężni nie posiadają schodów i prowadzą po utwardzonym podłożu. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z tężni. Na obiekcie nie ma stałej obsługi. Z obiektu mogą korzystać praktycznie wszystkie osoby z wszelką niepełnosprawnością.

Na obiekcie nie ma:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Wszystkie czynności związane z pobytem na tężni solankowej mogą być dokonywane z pomocą osoby wspierającej, opiekuna lub własnego tłumacza języka migowego
 • pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Trasy rowerowe

Na trasy rowerowe na terenie gminy Wadowice składają się odcinki przy ul. Lwowska, Piłsudskiego (część), Graniczna, Fabryczna, Putka, Spółdzielców oraz na odcinku VeloSkawa Wadowice – Zbywaczówka  i wykonane są z masy bitumicznej i są dostosowane do jazdy na wózku inwalidzkim. Trasy rowerowe przy ul. Legionów i częściowo przy ul. Piłsudskiego wykonane są z kostki brukowej. Przy trasach na ul. Lwowskiej oraz na odcinku VeloSkawa Wadowice – Zbywaczówka zamontowane są ławki do siedzenia. Przy trasach na ul. Lwowskiej (obok Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach), Piłsudskiego (przy dworcu PKP) oraz na odcinku VeloSkawa Wadowice – Zbywaczówka znajdują się stacje serwisowe do naprawiania rowerów i m.in. wózków inwalidzkich z pompkami do pompowania powietrza w kołach.

Park Miejski

W Parku Miejskim przy al. Wolności znajdują się korty tenisowe, restauracja, stoły do gry w szachy, stoły do gry w tenis ziemny, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, street workout park, ścianki wspinaczkowe, plac zabaw, kładka z lunetą obserwacyjną, toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dojście do wszystkich obiektów prowadzi po równych podłożach, bez schodów, wykonanych z kostki brukowej. Na terenie parku znajdują się jeszcze altanki, do których wejście prowadzi po schodach. Na terenie całego parku znajduje się kilkadziesiąt ławek do siedzenia.

Przy bezpośrednim wejściu do Parku od strony ulicy Karmelickiej (przy osiedlu bloków) dostępnych jest łącznie 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Korty tenisowe

Korty tenisowe w Parku Miejskim przy al. Wolności obejmują dwa korty do gry w tenisa ziemnego, trybuny, do których prowadzą schody, a także budynek szatniowy z toaletami, w tym jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada jedną bramkę wejściową i jedną bramę wjazdową. Drogi dojścia do bram i bramek głównych nie posiadają schodów i prowadzą po równym podłożu. Przy bezpośrednim wejściu do Parku od strony ulicy Karmelickiej (przy osiedlu bloków) dostępnych jest łącznie 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Orlik w Wadowicach

Orlik w Wadowicach przy ul. Błonie 2 obejmuje boisko typu Orlik oraz boisko wielofunkcyjne i zaplecze szatniowe z toaletami. Jedna z toalet dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Drogi dojścia do bram i bramek głównych nie posiadają schodów i prowadzą po równym podłożu. W sąsiedztwie Orlika znajduje się parking, na którym jedno z miejsc dostosowane jest do osób niepełnosprawnych.